۲۴Online

۲۴Online User Management and Accounting

2424Online--24-آنلاین آنلاین یک سخت افزار برای مدیریت کاربران شبکه می باشد که با راهکارهای جامعی که در زمینه مدیریت پهنای باند و صدور صورتحساب از خود ارائه میدهد نگرانی های مدیران و کاربران را در مشاغل گوناگون از میان برمیدارد.

۲۴ آنلاین راه حل مناسبی برای کاهش هزینه های شبکه است زیرا از طریق تعیین سطوح دسترسی بر اساس پکیج مشخصی که به هر کاربر اختصاص داده میشود و مانیتورینگ آن مدیرت کاربران را در دست گرفته ومشکلات ناشی از عدم مدیریت بر روی مصرف کاربران از اینترنت را از بین می برد.

این محصولات راهکارهایی را جهت فراهم کردن سرویس های جامع برای سرویس دهنده های اینترنت و هتلها,موسسات,دانشگاهها و بسیاری از سازمانهایی که مدیریت کاربران نیاز دارند ارائه خواهد داد.

۲۴ آنلاین قابلیت اختصاص دادن اینترنت به کاربران بر اساس ساعت و روز مشخص و همچنین اختصاص دادن زمان شناور را دارا ست همچنین با این دستگاه توانایی کنترل حجمی را نیز خواهید داشت.

از ویژگیهای این محصولات می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • مدیریت وکنترل مصرف کاربران
 • مدیریت بر روی پهنای باند
 • کنترل مصرف حجمی
 • کنترل مصرف زمانی
 • کنترل مصرف زمانی به صورت شناور
 • گزارشگیری های جامع و متنوع
 • ایجاد ارتباط از طریق Active Directory با استفاده از پروتکل LDAP
 • صدور صورتحساب به صورت Prepaid و Postpaid
 • سازگاری با شبکه های Wimax و Wifi
 • نصب و راه اندازی آسان در شبکه
 • کارکرد راحت برای استفاده کاربر

 

دسته بندی محصولات ۲۴ آنلاین:

 • ۵۰i: قابلیت ساختن account  برای ۵۰ کاربر همزمان
 • ۱۰۰i: قابلیت ساختن account  برای ۱۰۰ کاربر همزمان
 • ۲۵۰i: قابلیت ساختن account  برای ۱۵۰ کاربر همزمان
 • ۵۰۰i: قابلیت ساختن account  برای ۵۰۰ کاربر همزمان
 • ۱۰۰۰i: قابلیت ساختن account  برای ۱۰۰۰ کاربر همزمان
 • ۱۵۰۰i: قابلیت ساختن account  برای ۱۵۰۰ کاربر همزمان