Exinda virtual appliance

نسخه نرم افزاری (VM) اکسیندا،تمام کارائیهای مورد استفاده در مدلهای سخت افزاری را در یک بسته  نرم افزاری  همراه با قابلیت امکان توسعه بیشتر در اختیار کاربران قرار میدهد . امکاناتی از قبیل :

  • تنظیمات و ارتقاء راحت تر حافظه و منابع سیستمی
  • نصب آسان بر روی سخت افزار موجود
  • امکان ترکیب با دیگر سرویسهای مرکز داده (data center) بر روی یک دستگاه
  • امکان استفاده از نسخه آزمایشی ۳۰ روزه از طریق تماس با شرکت پویش افزار

نمودار 4نمودار5

جدول4